Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Văn phòng UBND tỉnh

Thứ ba, ngày 2 tháng 6 năm 2020

Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019.

Đăng ngày 27 - 04 - 2019
100%

Sáng ngày 26/4/2019, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 cho cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe các chuyên đề về xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC; công bố công khai TTHC, kết quả giải quyết TTHC, công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị; đồng thời các báo cáo viên của Văn phòng UBND tỉnh đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC ở các sở, ban, ngành.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần Huy Chân phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC năm 2019 nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của việc kiểm soát TTHC trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước; trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ kiểm soát TTHC, cập nhật những kiến thức, quy định mới có liên quan đến việc kiểm soát TTHC cho đội ngũ cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC. Từ đó thực hiện đúng các quy định của cấp trên về công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh, kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC, làm tốt công tác tham mưu rà soát, đơn giản hóa các TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi giải quyết TTHC, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, cải thiện mạnh mẽ  môi trường  đầu tư kinh doanh của tỉnh.

 

<

Tin mới nhất

Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019.(27/04/2019 9:00 SA)

918 người đang online