• (THO) - Linh hoạt ngoại khóa là một trong những hoạt động cung cấp, củng cố kiến thức cho học sinh, tạo cho các em niềm hứng thú, say mê với môn học hay các vấn đề xã hội. Vì vậy, những năm gần đây, cùng với việc đẩy mạnh công tác chuyên môn Trường THPT Bá Thước luôn coi trọng hoạt động ngoại khóa.

  • Gần 5 triệu đầu sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy, hàng trăm nghìn tài liệu hướng nghiệp, kỹ năng sống được gửi đến học sinh, thầy cô giáo, trên 2.400 phòng học, phòng thí nghiệm được xây dựng…

  • (THO) - Xác định chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) là cuộc vận động xã hội sâu sắc và toàn diện được thực hiện theo phương châm “dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”, dựa trên cơ sở các quy hoạch, kế hoạch, quy chuẩn để bảo đảm yêu cầu phát triển lâu dài và bền vững; khai thác tối đa tiềm năng đất đai, lao động sẵn có ở nông thôn và huy động có hiệu quả nguồn vốn đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài địa bàn..., Huyện ủy Như Thanh đã ban hành Chỉ thị số 09-CT/H.U về việc xây dựng NTM, là cơ sở để các địa phương thực hiện. Ngoài Xuân Du được chọn là xã điểm của tỉnh, Như Thanh đã xây dựng quy hoạch NTM cho 7/16 xã, trong đó có 2 xã Yên Thọ và Phú Nhuận được chọn là xã điểm của huyện.

1 
151 người đang online