Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Văn phòng UBND tỉnh

Thứ hai, ngày 1 tháng 6 năm 2020

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh phấn đấu hoàn thành Đại hội các chi bộ trực thuộc trước 10/3.

Đăng ngày 06 - 03 - 2020
100%

Đại hội Chi bộ Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông

Tính đến ngày 06/3/2020, có 10/13 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức thành công Đại hội. Các Chi bộ đã nghiêm túc thực hiện Điều lệ Đảng; Kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 05/02/2020 của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh về tổ chức Đại hội chi bộ, phấn đấu đến ngày 10/3/2020 sẽ tổ chức xong Đại hội các chi bộ trực thuộc. Việc thực hiện các quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Chi bộ, nhân sự Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, tham gia đóng góp báo cáo chính trị Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, tuân thủ đúng các quy định của Đảng.

Đại hội Chi bộ Quản lý Cổng Thông tin điện tử và CNTT

Công tác xây dựng hệ thống chính trị luôn được Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tăng cường củng cố và kiện toàn; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được triển khai nghiêm túc và trọng tâm. 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia học tập Nghị quyết; phát triển 12 đảng viên mới, đạt 120% chỉ tiêu giao, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 141 đảng viên; 11/13 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 25% Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều Chi bộ được Đảng bộ Khối các cơ quan đảng tặng Giấy khen...

Đại hội Chi bộ Hành chính - Tổ chức

Nhờ sự đóng góp tích cực của Văn phòng UBND tỉnh trong công tác tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, góp phần không nhỏ thúc đẩy kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên các lĩnh vực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 17,15% cao nhất từ trước đến nay, xây dựng nông thôn mới, giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao đều đạt kết quả vượt bậc, tỉnh ta cũng là đơn vị đi đầu cả nước trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Văn phòng đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu xây dựng, trình HĐND tỉnh các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án. Tại các Kỳ họp Thứ 8, Thứ 9, Thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII đã ban hành 72 Nghị quyết; hoàn thành việc cụ thể hóa 67/67 Nghị quyết để tổ chức thực hiện (tăng hơn 30 Nghị quyết so với cùng kỳ 2018). Năm 2019, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận hơn 52.000 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), 100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định. Hồ sơ giải quyết trước, đúng hạn đạt tỷ lệ 99,73%...

Cán bộ, đảng viên, chuyên viên Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh cơ bản được đào tạo chính quy, phần lớn tuyển chọn từ các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, có nhận thức đồng đều, có trình độ chuyên môn vững vàng, phẩm đất, đạo đức lối sống tốt, luôn tự giác rèn luyện phấn đấu để tham mưu, tổng hợp, phục vụ cho Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu, nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra, góp phần cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng một tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh./.  

 

<

Tin mới nhất

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh phấn đấu hoàn thành Đại hội các chi bộ trực thuộc trước 10/3.(06/03/2020 8:22 SA)

Hôi nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu...(12/07/2016 4:22 CH)

Đảng bộ Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện...(27/01/2016 12:48 CH)

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức thành công Đại hội Chi bộ trực thuộc cơ sở nhiệm kỳ 2015-2017.(10/04/2015 1:57 CH)

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014.(21/07/2014 1:57 CH)

1197 người đang online