Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đăng ngày 06 - 12 - 2022
100%

Ngày 05/12/2022, tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn hệ thống chính trị. Hội nghị được truyền trực tuyến đến hơn 11.000 điểm cầu trên toàn quốc với hơn 1.000.000 cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

Dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các đoàn thể và cơ quan cấp tỉnh. Hội nghị được truyền trực tuyến đến 689 điểm cầu từ tỉnh đến các ban, sở, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn với hơn 33.000 đại biểu tham dự.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh.

Dự tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; cùng dự có toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Theo chương trình hội nghị, trong thời gian 2 ngày (5 - 6/12), đại biểu được nghe các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, đại diện lãnh đạo Chính phủ chuyển tải các chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045“; “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Mở đầu chương trình hội nghị, các đại biểu được nghe Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. Theo đó, mục tiêu tổng quát là hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, do Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có hệ thống pháp luật hoàn thiện, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính; quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

Các đại biểu học tập Nghị quyết tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh.

Tiếp đó, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cũng đã phân tích và làm rõ 6 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đó là: Đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao chủ trương, đường lối của Đảng; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở…

Ngày 06/12, hội nghị sẽ tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt 2 chuyên đề “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” và bế mạc./.

 

<

Tin mới nhất

Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành...(06/12/2022 7:52 CH)

100% Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.(19/09/2022 3:38 CH)

7/13 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.(31/08/2022 2:05 CH)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành...(22/07/2022 5:17 CH)

Đại hội Chi bộ Nhà khách, Văn phòng UBND tỉnh; nhiệm kỳ 2022 – 2025.(18/06/2022 11:29 CH)

Đại hội Chi bộ Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông; Văn phòng UBND tỉnh.(16/06/2022 5:39 CH)

Quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý...(19/05/2022 9:27 SA)

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực...(19/08/2021 4:47 CH)

137 người đang online